Frågorna försvinner

0 kommentarer

Finns det idag någon som inte har en mobiltelefon? Att mobiltelefoner är ett förhållandevis nytt fenomen är ganska svårt att överhuvudtaget ta in. Än mer fascinerande är det faktum hur rasande fort allting dessutom gått. För fyrtio år fungerade de mer eller mindre som en lyxvara där de välbekanta apparaterna dessutom inte ens fick plats i fickan. De var från början utformade som ett sätt att hålla kontakten då individerna i fråga inte nödvändigtvis befann sig i hemmet alternativt hade tillgång till fast telefoni. Det har hänt en hel del sedan dess.

Ett samtal bort

Från början var de mobila telefonerna anpassade för bilen. De fungerade därmed till mångt och mycket som en fast telefon i själva fordonet. Även om populariteten skenade förstod gemene man snart att det både förhöll sig opraktiskt och dyrt. Dessa ersattes snart av det vi idag känner till som mobiltelefoner. Här kunde människorna röra sig fritt där samtal med viss begränsning både kunde ringas samt tas emot.

Under 1980-talet slog mobiltelefonsystemet igenom men det var långt ifrån något för gemene man. I dagens penningvärde kostade en mobiltelefon på den tiden cirka 300.000 kronor vilket är en hisnande summa i sitt sammanhang. Även om teknikutvecklingen sedan dess historiskt sett saknar motstycke är dagens dyra elektroniska apparater endast en blygsam del av föregångarna.

Mobiltelefonen förminskades under 1990-talet ganska kraftigt då olika tekniska framsteg medförde att de kunde tillverkas i ett betydligt mindre format än tidigare.

Utveckling och stagnering i ett paket

Mobiltelefonen utvecklades som ett sätt att förbättra kommunikationen mellan människor vilket om sanningen ska fram nästan fått motsatt effekt. I grund och botten var mobiltelefonen ett rörligt verktyg för samtal men har istället baserats på helt andra premisser. Idag fungerar de i stort sett som en dator där alla ärenden kan skötas.

Mobiltelefonen har gått från att vara någonting vi styr till att bli hela vår värld. Idag fungerar de som telefon, dator, musikspelare, GPS, Karta, Kalkylator och kamera i ett och samma paket. Vi har idag på gott och ont hela världens information i fickan. Samhället är idag mer eller mindre helt utformat efter att gemene man inte kan klara sig utan varken dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det här kan få en hel del konsekvenser eftersom många biologiska drifter som ligger i människans natur faller bort. Vi har dessutom blivit allt mindre sociala i en annars globaliserad värld.

Det kan samtidigt inte stickas under stol med vilka enorma förutsättningar de smarta telefonerna skapat eftersom det numera går att utföra allt oavsett tid plats och situation.

Förmågan att sluta avtal har genom Precisely moderna avtalshantering skakats om i sina grundvalar och kan numera med fördel genomföras oavsett hur kontexten ser ut.

Digitaliseringen är i grunden någonting bra men hänsyn behöver trots allt tas till att vi fortfarande lever kvar i den fysiska världen.