Mobilers påverkan på samhället

0 Comments

De senaste decennierna har den tekniska utvecklingen fullkomligt rusat framåt. Allting blir digitaliserat och fler och fler börjar acceptera att tekni

Hur mobiler påverkar individen

0 Comments

Mobiler har mer eller mindre tagit över vårt samhälle de senaste åren. Allt fler tillbringar allt mer tid framför dess skärm och den blir viktigare oc

Mobiler och sömn

0 Comments

Att sova är ett av människans absoluta basbehov. Får vi inte den sömn vi behöver kommer vi helt enkelt inte att kunna fungera normalt. Vi kommer inte

Mobilens nackdelar för miljön

0 Comments

Mobiler har de senaste åren blivit en allt större del av vår vardag, men som allt annat vi förbrukar i detta konsumtionssamhälle påverkar de vår miljö

Mobilers positiva inverkan på miljön

0 Comments

Det finns såklart inte bara baksidor med mobiler. Faktum är att den tekniska utvecklingen på många sett har lett fram till att skydda vår miljö och ka