Mobilers positiva inverkan på miljön

0 kommentarer

Det finns såklart inte bara baksidor med mobiler. Faktum är att den tekniska utvecklingen på många sett har lett fram till att skydda vår miljö och kan hjälpa till att bromsa den miljöförstöring som faktiskt sker. Mobiler är inget undantag och här kommer några exempel på den positiva inverkan mobiler har på vår miljö.

Ökad medvetenhet

Framför allt har mobiler bidragit till att fler blir medvetna om den miljöförstöring som faktiskt sker. Nyheter blir allt mer lättillgängliga och fler och fler på till exempel sociala medier betonar vikten av att vi tar hand om vår miljö och försöker bromsa miljöförstöring och global uppvärmning. Detta bygger ett positivt grupptryck som tvingar människor att ta ställning och faktiskt fundera över sina val och sina beslut.

Appar hjälper till

Det finns idag många appar vars syfte är att spara på vår miljö och bidra till en bättre jord. Exempel på sådana är appar som hjälper oss att sortera våra sopor rätt och appar som hjälper oss att hitta andra att samåka med istället för att ta vår egen bil. Så använd din mobil till att rädda vår miljö istället för att förstöra den.