Mobilers påverkan på samhället

0 kommentarer

De senaste decennierna har den tekniska utvecklingen fullkomligt rusat framåt. Allting blir digitaliserat och fler och fler börjar acceptera att tekniken är en del av vår vardag. Som en del i denna enormt snabba utveckling har mobiltelefonerna kommit att mer eller mindre ta över vår värld. Mobiler påverkar oss både som individer och samhälle på så många olika sätt. Här kommer lite tankar kring hur telefonerna har påverkat samhället i stort.

Effektivisering

En sak som mobilerna på många sätt har bidragit till är att på många områden göra vårt samhälle mer effektivt. Vi behöver inte längre resa till någon för att ha ett samtal, vi behöver inte ens ringa, utan kan lämna ett smidigt textmeddelande som kan läsas när det finns tid. Dessutom går många andra processer så mycket fortare, just på grund av mobiltelefoner. Raden av appar som har bidragit till ett mer effektivt och tidsbesparande samhälle är många. Att kunna googla något på mobilen istället för att behöva slå upp det i en bok, eller hämta en dator, är ett exempel på när mobilen sparar tid åt oss.

Sociala medier

Mobilerna är en av de stora anledningarna till att sociala medier har slagit igenom på riktigt och idag är en stor del av många människors liv. Detta har på ett sätt förändrat samhället i grunden. Att vinna status idag handlar inte längre bara om att ha mycket mark, eller ett stort hus eller en rik familj. Att ha hög status idag kan, inte minst bland ungdomar, handla om att ha många följare på Instagram. Huruvida denna förändring är positiv eller inte kan såklart debatteras, men vi kan hur som helst konstatera att mobilerna i grund och botten har förändrat samhällets syn på status, i alla fall i Sverige.

Ökat stillasittande

En sak som digitaliseringen i allmänhet och mobiler i synnerhet har varit med och skapat är det ökade stillasittandet i samhället. Detta gäller i princip alla generationer, men kanske allra mest barn och tonåringar, de som har levt hela sitt liv med en mobiltelefon. Ungdomar kan lägga uppemot åtta timmar om dagen på mobilen. Då är det ganska uppenbart att det inte finns så mycket tid kvar att vara fysiskt aktiv på. Vi kan också se hur barn allt oftare får en mobil i handen när deras föräldrar vill att de ska hålla sig lugna. Det som förut skulle ha bemötts med ett ”spring ut och lek” bemöts idag med att man får en skärm framför ögonen. Detta har många faror, men inte minst den rent fysiska risken för hälsan. Ökat stillasittande riskerar att leda till bland annat övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Så låt oss se alla möjligheter som finns med mobiler, men också inse att det finns risker som bör tas på allvar.