Mobilers påverkan på samhället

0 kommentarer

De senaste decennierna har den tekniska utvecklingen fullkomligt rusat framåt. Allting blir digitaliserat och fler och fler börjar acceptera att tekni

Hur mobiler påverkar individen

0 kommentarer

Mobiler har mer eller mindre tagit över vårt samhälle de senaste åren. Allt fler tillbringar allt mer tid framför dess skärm och den blir viktigare oc

Mobiler och sömn

0 kommentarer

Att sova är ett av människans absoluta basbehov. Får vi inte den sömn vi behöver kommer vi helt enkelt inte att kunna fungera normalt. Vi kommer inte

Mobilens nackdelar för miljön

0 kommentarer

Mobiler har de senaste åren blivit en allt större del av vår vardag, men som allt annat vi förbrukar i detta konsumtionssamhälle påverkar de vår miljö

Mobilers positiva inverkan på miljön

0 kommentarer

Det finns såklart inte bara baksidor med mobiler. Faktum är att den tekniska utvecklingen på många sett har lett fram till att skydda vår miljö och ka

Tips till dig som ska köpa en ny mobil

0 kommentarer

Många av oss har svårt att bestämma oss när vi ska köpa en ny mobil. Marknaden är enorm och det finns extremt många märken och modeller att välja blan

Om du kan-köp begagnat

0 kommentarer

Många köper nya mobiler i princip varje år. Detta är såklart långt ifrån hållbart ur ett miljöperspektiv. Att istället köpa begagnat är inte bara en b